PRANAJÁMA - (DECHOVÉ CVIČENÍ)
je složené sanskrtské slovo prána (dech) a ájáma (ovládání) a znamená ovládání dechu. Podle védských spisů se dech skládá ze tří složek – vdech (púraka), zadržení dechu (kumbhaka) a výdech (rečaka).
Pránájáma je jogínské cvičení, jejímž účelem je ovládnutí životní energie – prány. Většina technik se zaměřuje na prodloužení jedné, dvou nebo všech tří součástí dechu. Při některých technikách trvá výdech dvakrát tak dlouho než vdech a zadržení dechu trvá někdy až čtyřikrát déle. Jedním z nejdůležitějších principů pránájámy je dýchání nosem. V nose se dech čistí, otepluje a zvlhčuje a jsou vnímány vůně. V přeneseném slova smyslu se dá říci, že "čicháme pránu", ten nejdůležitější důvod, proč dýchat nosem.
Dech má každý z nás a někdy si to ani neuvědomujeme. Soustředěním na náš dech je možné odstranit únavu, stres, napětí a zároveň pranájámou se dech prodlužuje, prohlubuje, zjemňuje.
Cvičení by se mělo provádět na lačno, po vyprázdnění se.
Není to nic náročného, proto je dechové cvičení velmi vhodné i pro lidi, kteří nemají zkušenosti s jógou.