Hatha jóga


Zažijte jógu trochu jinak.

Lekce trvá 90 minut. Začátek lekce je většinou dechové cvičení, které nám pomáha se sklidnit a naladit se na sebe po celém hektickém dni. Dále provádime
img_0828-2
asány s pomůckami nebo bez.

K dispozici jsou i pásy na zdi, které nádherně protáhnou tělíčko. Ukončení je relaxací s hudbou, nebo zvonkohrou.
Všechny pomůcky - karimatky, cihličky, deky apod jsou k zapujčení, s sebou je potřeba jenom vaše osoba.

Proč cvičíme s pomůckami?
joga-asany-ve-dvojici-3
Pomůcky pomáhají dostat se do pozice, tak aby vám neubližovala a vaše tělo se dostávalo ke zdraví, kráse a pružnosti. Efekt je báječný a časem při provádění asán s destičkami nebo cihličkami, zjistíte, jaký kus práce jste udělali a kam se třeba po 3 měsících cvičení tohoto druhu jógy dostanete.


Po každém cvičení se budete cítit jak po fyzické, tak i po psychické stránce odpočatí.
Hatha Jóga je specifický systém jógy, jehož hlavní součástí jsou asány (pozice těla), pranajáma (ovládání dechu) a meditace (zklidnění mysli).

Cílem Hatha jógy je očista těla a ducha. Hatha jóga často spojována s filosofií jógy, jejíž podstatou je obnovení spojení individuálního Já (átman) s universálním Bytím (paramátman), které vede k osvícení ( mokšá ). Hlavním důvodem k praktikování Hatha jógy je zlepšení mentálního a fyzického zdraví.
Sanskrtské slovo hatha je složeno ze sanskrtských slovních kořenů ha a tha jejichž mnohačetnému významu odpovídají nejvíce významy nutit a stáhnout se. Hatha znamená – nutit (duch) stáhnout se (od vnějších vjemů).Část "ha" pak prezentuje mužský element, energie slunce, Šíva, Puruša (vědomí), zápal, síla, pravý energetický kanálek prány Pingala, den, extrovertní síla, yang, zatímco "tha" je ženský element, intelekt, Šakti, Prákrti (příroda), levý pránický kanálek energie Ida, kreativita, lunární energie, myšlenky, potenciál, chladivý efekt, noc, introvertní síla, yin.Cílem hathajógové praxe je pak sladit tyto dva ko-existující elementy do centrálního pránického kanálku Sušumna (prána – životní energie), kdy nastává harmonie těla, mysli i duše a sádhaka (praktikant) dojde ke stavu Samadhi.Štěstí je stav, vnitřní stav.
Štěstí je způsob, jakým prožíváš svět a sebe sama.
Štěstí je milovat sebe sama.
Štěstí je být sám sebou.
Štěstí je dokázat být sám se sebou a nepřekážet si.
To je ohromný štěstí, protože když se člověk naučí sám se sebou vyjít a milovat sebe sama, tak pak je pro něj přirozený milovat ostatní, protože na tom není pak nic složitého.
Když člověk sebe sama nemiluje nebo nějakým způsobem se nenávidí nebo je na sebe přísnej nebo je na sebe hodně kritickej nebo si nevěří nebo se podceňuje, tak to promítá do ostatních lidí.
Většinou se děje to, že příčiny svých problémů potom hledáme v ostatních.
Hledáme to v tom, kdo nám ubližuje, kdo nám klade překážky, kdo nás podvedl a najdeme tam vždycky někoho.
~ Jaroslav Dušek