Homeopatie představuje v současné době ve světě nejrozšířenější obor „alternativní“ léčby.
Má dvě stě let starou historii, která začala objevy německého lékaře Samuela Hahnemanna.
Používá různé přírodní látky, rostliny, minerály a živočišné produkty, avšak v silně zředěném stavu, do něhož jsou uvedeny zvláštními postupy.

Tyto homeopatické přípravky, homeopatické léky či homeopatika, působí prostřednictvím jemnohmotné rezonance na spirituální organizační systém člověka, nazvaný Hahnemannem „vitální síla“ nebo též „dynamis“. Jde o stejný systém, který  je nazýván v Indii „prána“ a v čínské tradiční medicíně „čchi“. Nemoc, ať již se jmenuje jakkoliv a je umístěna kdekoliv v těle nebo v mysli, je způsobena poruchou tohoto vnitřního organizačního principu. Jeho pozitivním ovlivněním je léčen organizmus jako celek.
Ten nabývá schopnosti odstranit a vyléčit si díky své zlepšené sebeorganizaci i chronické, tzv. nevyléčitelné, nemoci – 
alergie, artrózy, migrény, ekzémy, nespavost, únavu, sklon k častým infekcím atp.
Navíc získává zvýšenou odolnost proti akutním nemocem a různým formám stresu.
Homeopat tedy hledá homeopatický lék pro určitého člověka a jeho nemoci. Je to činnost odborně značně náročná, kterou může s úspěchem vykonávat jen vzdělaný homeopat, ať již lékař nebo léčitel. Používáodbornou diagnostickou literaturu - materii mediku, repertorium anebo počítačový program .
Konzultace trvá cca 90 min. Kdy se homeopat snaží pochopit, nebo přiblížit k nemoci pacienta a najít správný lék. Léčba může být velice rychlá u méně závažných potíží. Pokud jsou potíže dlouhodobé tak výsledek se může dostavit až do půl roku, kdy by jste měli cítit více energie a pevnější zdraví.