OSHO Dynamická meditace
Tato meditace je rychlou a intenzivní cestou k proražení starých, hluboce zakořeněných vzorců v naší mysli, které nás vězní v minulosti. Zažijeme svobodu, kvalitu tichého svědka a hluboký mír, který je za nimi. Nejvhodnější doba na meditaci je brzké ráno v době kdy se probouzí příroda, noc odchází a slunce vystupuje na oblohu a vše je bdělé a přítomné.
Meditace trvá 60 minut a má 5 fází. Během celé meditace jsou oči zavřeny, dobré je použít šátek přes oči. Meditaci lze dělat o samotě, ale ve skupině má mnohem větší sílu a účinek.

1 sobota 18.5.:
08.00 – 09.00 Dynamická meditace
09.00– 10.00 Sdílení a společná snídaně
10.00 - 12.00 Emoční inteligence – Co je inteligence, Proč se zabývat EI, Naše silné a slabé stránky

2 sobota 1.6.:
08.00 – 09.00 Dynamická meditace
09.00– 10.00 Sdílení a společná snídaně
10.00 - 12.00 Emoční inteligence – Jak nás ovlivňuji emoce, Principy EI, Pyramida IQ/EQ

3 sobota 15.6.:
08.00 – 09.00 Dynamická meditace
09.00– 10.00 Sdílení a společná snídaně
10.00 - 12.00 Emoční inteligence – terén emocí, náš mozek, vznik emoce, sebezáchovný instinkt

4 sobota 29.6.:
08.00 – 09.00 Dynamická meditace
09.00 – 10.00 Sdílení a společná snídaně
10.00 - 12.00 Emoční inteligence – Vztahový instinkt, sociální instinkt

5 sobota 7.9.:
08.00 – 09.00 Dynamická meditace
09.00 – 10.00 Sdílení a společná snídaně
10.00 - 12.00 Emoční inteligence – Kompenzační strategie, naše pozornost

6 sobota 21.9.: 08.00 – 12.00 emoce v našem životě prakticky

CENA:
se snídaní 490,-,
při přihlášení na celý cyklu 6 sobot 2 700,- Kč ( 450,- za jednu sobotu)