PARTNERSKÁ JÓGA
Skrytý přínos partnerské jógy
Podstatou partnerské jógy je praktikování jednotlivých cviků za pomocí partnera. Oba partneři jsou do cvičení plnohodnotně zapojeni. To znamená, že oba dva pracují na zdokonalení vlastní praxe a zároveň pomáhají partnerovi zlepšovat se v
partenrska-joga
 jeho vlastním tempu. Nemusí přitom disponovat stejnou fyzickou zdatností. Skrz cvičení partnerské jógy se oba dva posouvají vpřed dle svých vlastních individuálních možností.
Partnerská jóga svým charakterem
buduje velice důležitou rovinu vztahu. Rovinu partnerskou. Samotné cvičení není o vztahu učitel–žák, kdy jeden předává své zkušenosti druhému. Právě naopak. Oba partneři se díky vzájemné spolupráci stávají zkušenějšími. Jejich vztah je o rovnocennosti, nikoliv dominanci. A právě tím partnerská jóga napomáhá budovat vyrovnané, harmonické vztahy.

Vzájemné rozvíjení neverbální komunikace
joga-asany-v-zavesu-3

Partnerská jóga nás učí respektovat vzájemné hranice.
Partnerská jóga nabízí prostor pro neverbální vyjádření svých vlastních potřeb. Vyjádření toho, co vám je příjemné, anebo naopak nepříjemné. Každý má své hranice nastavené jinak a právě skrz partnerská cvičení se učíte vyjádřit své hranice neverbálním způsobem. V průběhu lekce se snažíte taky pochopit potřeby svého partnera. Co je ale důležitější, partnerská jóga vás učí tyto hranice druhé osoby
respektovat.
Když jsme s Milanem cvičili partnerskou jógu poprvé, věděla jsem, že máme jinou míru flexibility a naše hranice příjemného se velmi liší. Přesto jsem v mnohých pozicích Milana posuzovala podle mých (nikoliv jeho) hranic. Ačkoliv mi naznačoval, abych zvolila mírnější tempo, nerespektovala jsem to. A tak se stalo, že den po cvičení měl Milan problém se postavit a všechno ho příšerně bolelo. Právě tato situace mi pomohla uvědomit si, že jsem vůbec nebrala ohled na hranice mého partnera, a to i přesto, že jsem je dobře znala. Nerespektovala jsem jeho individuální tempo pokroku a růstu.
Tuto situaci pra
joga-asany-ve-dvojici-2
vděpodobně znáte i z běžného života. Naše vztahy často trpí jen proto, že jsme se nenaučili respektovat individuální tempo osobnostního růstu našich partnerů, dětí nebo přátel. K získání potřebné trpělivosti v této oblasti nám můžou pomoct i zkušenosti z cvičení partnerské jógy…