Jóga je přístup k životu, cesta i cíl zároveň. pasted-graphic

….. jestli se vydáme na doposud neznámou cest, neboli duchovní cestou, přinese nám to spoustu prožitků, nedostatků, zranění, nepochopení. Avšak uvědomění těchto prožitků a přijetí všeho jako naší minulostí, nás může vést k životu bez omezení, k životu radosti, k životu LÁSKY…..